Oferta

Przedstawiamy pełny zakres usług wykonywanych przez naszą firmę.

 • Instalacje elektryczne i teletechniczne.
 • Wykonujemy instalacje elektryczne i szeroko pojęte instalacje teletechniczne takie jak: telefoniczne, domofonowe, a także sieci komputerowe budynkach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Jako jedna z nielicznych firm w regionie wykonujemy instalacje podtynkowe także w rurkach Peschla. Rozwiązanie to pozwala na budowę całkowicie wymienialnej instalacji.

 • Przebudowa i rozbudowa układów pomiarowych.
 • Realizujemy zalecenia zakładów energetycznych polegające na wymianie oraz modernizacji układów pomiarowych zgodnie z wytycznymi.

 • Instalacje odgromowe.
 • Montujemy, naprawiamy i remontujemy instalacje odgromowe na wszelkich budynkach użyteczności publicznej, a także na budynkach mieszkalnych. Proponujemy projekt, wycenę kosztorysową, wykonawstwo, pomiary, protokoły oraz metryki urządzeń piorunochronnych.

 • Pomiary i badania.
 • Wykonujemy pomiary i badania ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, stanu instalacji odgromowej oraz natężenia oświetlenia sztucznego w różnych obiektach. Do wykonywania pomiarów używamy mierników certyfikowanych spełniających wymagania norm. Posiadamy uprawnienia SEP zarówno Eksploatacji jak i Dozoru bez ograniczeń uprawniające także do wykonywania pomiarów.

 • Instalacje TV-SAT.
 • Instalujemy systemy antenowe w domkach jednorodzinnych, łącznie z montażem anten oraz uruchomieniem dekoderów instalacji TV-SAT wszystkich platform satelitarnych. Wykonujemy również instalacje anten SAT w budynkach wielorodzinnych.

 • Kosztorysowanie i wycena robót elektrycznych.
 • Realizujemy zalecenia zakładu energetycznego polegające na wymianie oraz modernizacji układów pomiarowych zgodnie z wytycznymi.Wykonujemy kosztorysy inwestorskie, ofertowe oraz powykonawcze. Do wyceny używamy oprogramowania Norma wraz z aktualnymi bazami cen.

 • Projektowanie i nadzór.
 • Proponujemy wykonawstwo projektów branży elektrycznej oraz nadzór inwestorski nad wszelkimi robotami elektrycznymi i teletechnicznymi.

kontakt